ANKSİYETE TEDAVİSİ – KAYGI TEDAVİSİ

Kişinin kendi bedeninde veya dış çevrede algıladığı belirli uyaranları tehdit ve tehlike olarak algılaması/yorumlamasıyla yaşadığı ve bunları kontrol etmekte zorlandığı ya da edemediği sürekli olarak korku, endişe, sıkıntı ve gerginlik belirtileri ve bunlara eşlik eden belirli olay ve durumlardan kaçınma davranışları geliştirmesi genel olarak anksiyete bozuklukları olarak isimlendirilir.

Anksiyete Bozuklukları ülkemizde çok yaygındır. Psikolog-Psikoterapist Dr. Hüseyin Doğan, yaygın anksiyete bozuklukları, sosyal anksiyete, panik bozuklukları, fobiler ve obsesif-kompulsif bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli farklı kaygı türlerine sahip birçok danışanına çözümler üretmektedir. Her bir anksiyete bozukluğu türü için belirtiler farklıdır. Anksiyete bozuklukları bir insanın hayatının tüm yönlerini etkiler.

Yaygın Olan Anksiyete/Kaygı Bozukluğu Türleri:

Yaygın Anksite Bozukluğu-kişinin günlük aktivitelerini sürdürmesine engel olacak şiddette yoğun ve süreğen bir kaygı durumu yaşaması.

Panik atak- ortada hiçbir neden ya da uyaran yokken birden ortaya çıkan yoğun bir korku ve panik hissine kapılma. Panik atak yaşayan kişiler çoğunlukla yaşadıkları bu durumu “kalp krizi geçiriyormuş gibi” ya da “boğuluyormuş” gibi cümlelerle ifade edebilirler.

Obsesif – kompulsif bozukluklar– mantık dışı olduğu bilindiği halde istemsiz şekilde tekrar tekrar zihne hücum eden ve uzaklaştırılamayan düşünceler (obsesyonlar) ile bu düşünceleri zihinden uzaklaştırmak ya da verdiği sıkıntıyı azaltmak için tekrar yapmak zorunda hissedilen eylemleri (kompülsiyonlar) içine alan bir bozukluktur.

Travmatik stres bozukluğu (TSSB)– Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yolaçtığı etkilere kişinin sahip olduğu stresle başetme mekanizmaları ile etkili şekilde tepki verememesine ruhsal travma denir.

Örneğin ölen kişinin ardından, bu kayıpla ile ilgili sürekli, kronik, rahatsız edici, beklenmedik anılar, görüntüler (flashback) veya kabuslar görmek; travma geçtikten uzun süre sonra aniden duyguların yeniden yoğun şekilde yaşanması. Kayıp anını tekrar tekrar yaşıyor gibi olma durumu.

Panik Atak: Panik atak yaşayan kişiler ortada hiçbir neden ya da uyaran yokken birden ortaya çıkan yoğun bir korku ve panik hissine kapılırlar. Panik atak yaşayan kişilerde ayrıca ellerde terleme, göğüs ağrısı, fazla hızlı ya da düzensiz kalp atışları, nefes alamama gibi fiziksel belirtiler de görülebilir. Panik atak yaşayan kişiler çoğunlukla bu durumu “kalp krizi geçiriyorlarmış” ya da “boğuluyorlarmış” gibi ifade edebilirler.

Sosyal Kaygı Bozukluğu: Sosyal fobi olarak da bilinen sosyal kaygı bozukluğunda kişiler sosyal hayatta özellikle tanımadıkları kişilerle iletişime girdiklerinde aşağılanacakları, reddedilecekleri ya da yargılanacakları gibi endişelerle yoğun bir kaygı duygusu yaşarlar. Bu nedenle sosyal fobi yaşayan kişiler insanlarla bir araya gelmekten kaçınabilirler. Sosyal kaygısı olan kişi toplum önünde konuşmaktan aşırı korkma, yeni insanlarla tanışmaktan çekinme ya da toplum içindeyken hata yapma korkusu yaşar.

Fobiler: Fobiler, kişide belirli bir obje ye da durumlara karşı gösterilen aşırı korku olarak ifade edilir. En sık rastlanan fobiler yükseklik fobisi, uçak fobisi, kedi fobisi, köpek fobisi, örümcek fobisi, kapalı yerde kalma fobisi (klostrofobi), açık alanlara çıkma fobisi (agorafobi) olarak sıralanabilir. Fobiye neden olan objeye karşı duyulan korku bazen o kadar şiddetli olabilir ki kişiler günlük aktivitelerini yerine getirememeye başlarlar.

Agorafobi: Agorafobi, kişinin panik atağa neden olacağını düşündüğü yerlerden ve durumlardan uzak durmasına neden olan bir anksiyete bozukluğudur. Agorafobisi olan kişiler kendilerini savunmasız hissettikleri için açık alanlarda olmaktan kaçınırlar.

Bir sağlık sorununa bağlı anksiyete bozukluğu: Fiziksel bir sağlık sorunun neden olduğu, şiddetli panik ve anksiyete semptomlarını içeren anksiyete bozukluğudur.

Kaygı Tedavisi

Endişe, korku ve kaygıların tedavisi söz konusu olduğunda, terapide birçok araç ve seçenek bulunmaktadır. Psikoterapi, stres yönetimi eğitimi ve rahatlama ve nefes alma terapisi ile öncelikle danışanın kaygı bozukluğunun neden olduğu acı ve ıstırabı hafifletmek hedeflenmektedir. Daha sonra danışanın kişilik özellikleri ve kaynakları dikkate alınarak ona en uygun tedavi seçeneği belirlenir.

Kaygı tedavisi için ilk oturum, danışanın yaşadığı kaygı yaşantısının onun hayatını nasıl etkilediği, ne zaman başladığı, hangi durumlarda artıp azaldığı, kaygısını kontrol etmek için hangi yöntemlerin fayda sağladığının araştırılmasını içerir. Bu araştırma sonucunda, ya destekleyici, terapötik bir müdahale bilişsel davranışçı terapi yönteminin uygun olup olmadığına karar verilir.

Kaygı terapisinde, duygularınızı keşfetmeniz ve farkındalık kazanmak için önceden yapılandırılmış bilişsel davranışçı terapi seansları başlar. Ankara Kaygı Tedavisi arayışınızda profesyonel ve güvenilir uzman Psikoterapist Dr. Hüseyin Doğan aşağıdaki kaygı tedavisi yöntemlerini seanslarında etkiki olarak kullanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), danışanların kaygıyla baş etmelerine yardımcı olmak için son derece etkili olduğu bilimsel olarak ispatlanan bir psikoterapi şeklidir. BDT normalde haftada bir kez tedaviye gelmeyi içeren kısa süreli bir tedavi olarak kabul edilir. Davranış ve düşünme süreçlerine odaklanır ve danışanların kaygılarına neden olan stresörler hakkında mantıklı ve işlevsel düşünmesini sağlayarak  kaygıyı azaltmaya ve kontrol altına almaya yardımcı olur.

BDT sorunlu düşünce ve davranışları, onlarla başa çıkmanın daha iyi yollarını bulmak için daha düşünce ve davranış süreçlerini daha küçük parçalara böler. Araştırmalar BDT’nin kaygıyla başa çıkmada ve gelecekteki kaygı sorunlarını önlemede çok etkili olduğunu göstermiştir. BDT olumsuz, uyumsuz ve işlevsiz düşüncelerle başetmeyi sağlayan alışkanlık değiştirici bir terapidir.

EMDR Terapisi

Kaygı sorunlarında etkili olan diğer tedavi yöntemi EMDR terapisidir. Yine kanıta dayalı olan bir terapi modeli olarak kaygı ve kaygının meydana getirdiği semptomları (daralma, bunalma, göğüste sıkışma, ateş basması, nefes almada zorluk, el ve ayakların titremesi, aynı şeyler üstünde sürekli düşünme vb.) tedavi etmede oldukça etkili bir terapi yöntemidir. Ayrı EMDR terapisi ile danışanın gelecekte karşılaşması olası senaryolarda yaşayacağı kaygıları da etkili olarak tedavi edebilmektedir.

Farkındalık Terapisi (Mindfulness Terapisi)

Farkındalık Terapisi, hayatınızı gözlemleyerek derin bir duygusal seviyede başarılı bir şekilde kontrolünü yeniden ele almanıza yardımcı olan bir terapidir. Bu terapi ile öncelikle yıkıcı duygular ve hisler belirlenir, daha sonra bu duygular çalışmaya başlanır. Daha sonra mevcut anksiyete ile başa çıkma mekanizmalarınızın ne kadar etkili olup olmadığı incelenerek onlarla baş etmenin daha iyi yolları beceri olarak öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Kaygı sorunu yaşıyorsanız, Ankara’da Kaygı Tedavisi İçin 18 Yıllık Tecrübesi İle Psikoterapist Dr. Hüseyin Doğan’dan randevu alabilirsiniz.

Etiketler: Ankara Kaygı Tedavisi, Anksiyete Tedavisi